به گزارش بسنا و به نقل از سازمان دانشجویان، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه جامع شناخت و حمایت از دانشجویان ممتاز دانشگاهی را که توسط سازمان امور دانشجویان تهیه و تنظیم می شود، به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ کرد. در متن این آیین نامه آمده است: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در کنار مسئولیت آموزش، انتقال دانش و آماده سازی دانشجویان در حوزه های تخصصی، رسالت مهم آموزش مؤثر، اخلاقی، وفادار، مسئولانه و کارشناسانه را

تماس با ما