با انتشار آمار تورم شهریور ماه از سوی مرکز آمار، وضعیت افزایش قیمت ها در نیمه اول سال جاری مشخص شد. «دنیای اقتصاد» با در نظر گرفتن سه سناریوی ممکن برای تورم در نیمه دوم سال، تورم سال 1402 را برآورد کرده است. بر این اساس اگر تورم ماهانه میانگین شاخص های خود را در نیمه اول سال تکرار کند و در سطح 2.5 درصد باقی بماند، تورم نقطه ای در پایان سال به بیش از 34 درصد خواهد رسید.

تماس با ما