به گفته همه کارشناسان، محمد عمری بهترین بازی فصل خود را در تیم فوتبال پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان به نمایش گذاشت. فوتبالیست های «پرسپولیس» در خانه و مقابل تیم ده نفره صنعت نفت آبادان دو امتیاز از دست دادند که محمد عمری بهترین بازی فصل خود را به نمایش گذاشت. اگرچه پرسپولیس در آخرین دقیقه بازی برتری خود را از دست داد اما می توان بهترین بازیکن زمین و رویارویی این تیم با صنعت نفت را از بین بازیکنان

تماس با ما