اجرای یکسان سازی حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی روز جدیدی است

یکسان سازی حقوق بازنشستگان در ایران موضوعی مهم و پیچیده است، یکسان سازی حقوق بازنشستگان به معنای یکسان سازی درآمد بازنشستگان در جامعه امروزی است. در گذشته نظام بازنشستگی در ایران بر اساس نظام مالیاتی بود، یعنی حقوق بازنشستگان بر اساس حقوق آخرین شغلشان تعیین می شد. همسان سازی حقوق، عدالت نابرابر در نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان ایجاد کرده است، اما در سال های اخیر تلاش هایی برای یکسان سازی حقوق ها در ایران صورت گرفته است.

رئیس مرکز عالی بازنشستگان تامین اجتماعی از دائمی شدن نسبت حقوق بازنشستگان خبر داد.

محمد اسدی رئیس مرکز عالی مستمری بگیران تامین اجتماعی از موافقت کمیسیون اجتماعی و تلفیق با اجرای نسبت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: مواد نسبت مستمری بگیران. حقوق در برنامه هفتم توسعه اصلاح شد.» رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی در گفتگو با پلز بازار درباره اجرای نسبت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی در برنامه هفتم گفت: رایزنی هایی در برنامه هفتم توسعه انجام شد. هم کمیسیون اجتماعی و هم کمیسیون تلفیق تغییرات مربوطه را در این زمینه انجام داده اند، احراز حق مستمری بگیران تامین اجتماعی مورد موافقت قرار گرفته و باید در مجلس مطرح شود، اما متاسفانه این موضوع مطرح نشده است. هنوز در مجلس مطرح است و ما منتظریم.

وی با بیان اینکه در جلسه ای که با نمایندگان کمیسیون اجتماعی و کمیسیون تلفیق داشتیم، احکام تنظیم کننده حقوق مستمری بگیران بهزیستی در برنامه هفتم توسعه اصلاح شد، افزود: یکی از آن ها ادامه کار مستمری بگیران است. . تنظیم حقوق هر ساله و با توجه به زمان استقرار هر فرد و تفاوت او با روند حقوق، یعنی افزایش حقوق برابر با تورم باشد.

اسدی افزود: متاسفانه مدتی است که ماده 96 قانون تامین اجتماعی به درستی اجرا نمی شود و با ماده 41 قانون کار گره خورده است و در شورای عالی کار تصمیماتی برای افزایش حقوق بازنشستگان گرفته می شود. اگر در آنجا تصمیمی گرفته شود، نمایندگان مستمری بگیران نیز باید در آن شورا حق رای داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد: دلیل نیاز وضعیت معیشتی و هزینه های مستمری بگیران و کارگران است.

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

تماس با ما